นโยบายการคืนสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่ลูกค้าชำระผ่านเว็ปไซต์ www.tribe-official.com สามารถทำการคืนหรือแลกเปลี่ยนได้โดยตรงที่เว็ปไซต์ของเราภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า และภายใน 30 วันในกรณีที่เป็นคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ
**สินค้าลดราคาจะไม่จัดอยู่ในนโยบายการคืนสินค้า โดยท่านสามารถทำการเปลี่ยนไซส์ได้เท่านั้น
*กรณาอ่านเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

เงื่อนไขการคืนสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าต้องคงอยู่ในสภาพเดิม

1.1 ไม่ผ่านการสวมใส่
1.2 ไม่ผ่านการทำความสะอาด
1.3 ไม่ผ่านการดัดแปลง

2. สินค้าจะต้องส่งกลับในกล่องพัสดุเดิม รวมถึงถุงผ้า ป้ายราคาสินค้า และป้ายรายละเอียดสินค้า โดยไม่ผ่านการแกะสินค้า

กรณีที่ 1 : เงื่อนไขการคืนสินค้า
– สินค้าจะต้องถูกส่งคืนตาม “เงื่อนไขการคืนสินค้า” ที่กำหนดไว้
– ท่านจะได้รับอีเมลล์การยืนยันการคืนสินค้าหลังจากที่คำขอของท่านได้รับการอนุมัติ
– การคืนสินค้าจะดำเนินการได้ในกรณีดังนี้ :
1. เมื่อท่านชำระผ่านบัตรเครดิต : การคืนเงินจะถูกตัดคืนเป็นเครดิตกลับเข้าบัตรที่ได้ทำการชำระ
(โปรดรอเพื่อให้เครดิตของคุณปรากฎในใบแจ้งยอดของคุณ ไม่เกินสองรอบบิล)

2. เมื่อท่านชำระผ่านการโอน : กรุณาระบุข้อมูลของท่านตามรายละเอียดดังนี้ :
2.1 หมายเลขบัญชีธนาคาร
2.2 ชื่อบัญชีธนาคาร
2.3 ชื่อธนาคาร
ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าบริการขนส่งในการคืนสินค้าและไม่สามารถเรียกเก็บคืนกับทางร้านค้าได้
– การจัดการส่งพัสดุที่ลูกค้าต้องการคืนหรือเปลี่ยนจะต้องดำเนินการโดยลูกค้าเอง*+*

กรณีที่ 2 : เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
– สินค้าจะต้องถูกส่งคืนตาม “เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า” ที่กำหนดไว้
– ค่าจัดส่งและค่าการจัดการที่ชำระในครั้งแรก ถ้ามีจะไม่ได้รับคืน
– ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าบริการขนส่งในการคืนสินค้าและไม่สามารถเรียกเก็บคืนกับทางร้านค้าได้
– การเปลี่ยนสินค้าจะทำได้ในกรณีเปลี่ยนไซส์เท่านั้น หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรุ่นหรือสี กรณาเลือกการคืนสินค้า เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนและทำการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง
– การจัดการส่งพัสดุ และ ค่าพัสดุที่ลูกค้าต้องการคืน หรืว เปลี่ยน จะต้องดำเนินการโดยลูกค้าเอง*

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณาานเงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสืนค้าอย่างถี่ด้วย
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในฟอร์มการคืนสินค้าอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่ 3 : สั่งพิมพ์ฟอร์มการคืนสินค้า
ขั้นตอนที่ 4 : ใส่พอร์มการคืนสินค้ามาในกล่องพัสดุที่ท่านส่งคืน
(โดยเราแนะนำให้ท่านใช้กล่องรองเท้าเดิมของเราใส่มาในกล่องพัสดุอีกชั้น)
ขั้นตอนที่ 5 : แพคกล่องพัสดุให้มิดชิดด้วยสก็อตเทป
ขั้นตอนที่ 6 : ส่งพัสดุของท่านผ่านบริษัทจัดส่ง DHL, UPS, ไปรษณีย์ไทย หรือ บริษัทขนส่งที่มีการรับประกัน โดยพัสดุต้องผ่านการชำระ
ก่อนทำการจัดส่งเรียบร้อย
**ท่านไม่สามารถคืนสินค้าโดยการชำระเงินปลายทางได้
***เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการส่งคืนพัสดุ ค่าประกัน และในกรณีพัสดุสูญหายหรือไม่สามารถทำการจัดส่งให้ถึงปลายทาง

ส่งพัสดุของท่านมายังรายละเอียดที่อยู่ดังนี้ :
ชื่อผู้รับ : บริษัท ไทร์บ กรุ๊ป จำกัด (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เบอร์โทรศัพท์ : 0627826695
ที่อยู่ : 1/3 โครงการ เวนิส ดิ ไจริส ทางเข้า 1 ซอยวัชรผล 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 ประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 7 : ส่งใบเสร็จการคืนสินค้าผ่านทางอีเมลล์ โดยแนบข้อมูลดังนี้:
1. เลขที่คำสั่งซื้อ
2. วันที่ทำการคืนสินค้า
3. เลขพัสดุการคืนสินค้า
4. ชื่อบริษัทการจัดส่งสินค้า
ขั้นตอนที่ 8 : เก็บใบเสร็จพัสดุการคืนสินค้าของท่านไว้จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากเราเมื่สินค้ามาถึงแล้ว
ขั้นตอนที่ 9 : ระยะเวลาการดำเนินการคืนสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับพัสดุ