การวัดขนาด

รองเท้า

SIZE

เซนติเมตร

นิ้ว

35

19.6-22.0

7.71-8.66

36

22.1-22.8

8.70-8.97

37

22.9-23.7

9.01-9.33

38

23.8-24.5

9.37-9.64

39

24.6-25.1

9.68-9.88

40

25.2-25.7

9.92-10.11

ชุดว่ายน้ำ

Size

รอบอก

รอบอก

เซนติเมตร

นิ้ว

S

19.6-22.0

7.71-8.66

M

22.1-22.8

8.70-8.97

Size

รอบใต้อก

รอบใต้อก

เซนติเมตร

นิ้ว

S

76-81

29.9-31.8

M

83-86

32.6-33.8

Size

รอบเอวสูง

รอบเอวสูง

เซนติเมตร

นิ้ว

S

67-70

26.3-27.5

M

71-74

27.9-29.1

Size

รอบเอวต่ำ

รอบเอวต่ำ

เซนติเมตร

นิ้ว

S

80-83

31.4-32.6

M

87-90

34.2-35.4

Size

รอบสะโพก

รอบสะโพก

เซนติเมตร

นิ้ว

S

93-96

36.6-37.7

M

97-100

38.1-39.3